Atrakcje

Kategoria: Muzea

„Owczarnia”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Jest to obiekt, wchodzący w skład dziewiętnastowiecznego kompleksu zabudowań dworskich. Wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina, pełnił funkcję gospodarczą i jak sugeruje dotychczas zachowana nazwa, był miejscem przetrzymywania owiec. Budynek, dzięki finansowym nakładom Lasów...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

Muzeum Leśnictwa „Oficyna”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Działyńskich

Powstała na bazie wybudowanej w latach 1852-1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim – właścicielom Gołuchowa, którzy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia podjęli decyzję o adaptacji przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Projekt przebudowy,...

czytaj więcej »

Kategoria: Zabytki

"Kasa"

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Działyńskich

Budynek zbudowany w latach 1884-1887 nazywany był intendenturą. Mieściły się w nim biura majątku, w tym kasa, pokój odźwiernego, mieszkanie administratora oraz pokoje gościnne. Jego architekturę oparto na koncepcji francuskiego architekta Maurice Ouradou. Szczegółowy projekt przygotował...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

Muzeum Leśnictwa "Dybul"

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Kubaszewskiego

Jest to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam dwa budynki. Pierwszy z nich wybudowany został w latach 1876-1877 i użytkowany był w dwojaki sposób. Niższą, środkową partię wykorzystywano...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

Muzeum Leśnictwa "Powozownia”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Budynek powstał w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego – ówczesnego właściciela Gołuchowa. Zlokalizowany we wschodniej części rezydencji gołuchowskiej, w kompleksie zabudowań gospodarskich, pełnił funkcję stajni dla koni oraz wozowni. Wybudowano go na planie czworokąta...

czytaj więcej »

Kategoria: Zabytki

Mauzoleum Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Działyńskich

Stojące na niewielkim wzniesieniu mauzoleum jest miejscem wiecznego spoczynku Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej – właścicielki gołuchowskiej rezydencji w drugiej połowie XIX wieku. Urodzona w Warszawie, w 1830 roku, księżna Czartoryska, w wieku dwudziestu sześciu lat wyszła za mąż...

czytaj więcej »

Kategoria: Szlaki turystyczne

Trasa kajakowa

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Rzeka Prosna

Rzeką Prosną, biegnącą wzdłuż wschodniej granicy gminy, prowadzi szlak kajakowy rozpoczynający się w Bogusławiu – gmina Gołuchów i biegnące aż do miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki. Trasa liczy 25 km. Nurt rzeki jest spokojny i tylko miejscami przyspiesza. Po drodze na...

czytaj więcej »

Kategoria: Szlaki turystyczne

Szlak żółty: Pleszew-Lenartowice-Tursko, 14,0 km.

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Tursko

Szlak żółty: Pleszew-Lenartowice-Tursko, 14,0 km. Szlak wiedzie najpierw przez tereny rolnicze, a następnie przez lasy w sąsiedztwie doliny Neru. Ładny krajobraz, niektóre drogi nieco piaszczyste. Z Rynku w Pleszewie (0,0 km) wychodzimy w kierunku kościoła, za nim skręcamy w lewo...

czytaj więcej »

Kategoria: Szlaki turystyczne

Szlak niebieski: Gołuchów-Kuchary, 7,1 km

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Kuchary

Szlak niebieski: Gołuchów-Kuchary, 7,1 km Szlak wiedzie przez urozmaicone tereny leśne w okolicach Gołuchowa - do mogił pomordowanych, wielkiego głazu i ośrodka rehabilitacyjnego. Początek szlaku znajduje się przy bramie wejściowej do parku w Gołuchowie (0,0 km). Idziemy 200 m do szosy...

czytaj więcej »

Kategoria: Szlaki turystyczne

Szlak żółty: Gołuchów-Kucharki-Sobótka,16,6 km.

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów

Szlak żółty: Gołuchów-Kucharki-Sobótka,16,6 km. Trasa jest przeważnie bezleśna, ale wiodąca terenem ładnym pod względem krajobrazu. Po drodze kilka ciekawych zabytków. Wycieczkę rozpoczynamy przy bramie parku w Gołuchowie (0,0 km). Wzdłuż parkanu osiągamy szosę...

czytaj więcej »