Wiadomości

23 marca 2017 12:42 | Wiadomości

Nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji

Szanowni Państwo, W związku przystąpieniem do realizacji opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gołuchów informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem...

czytaj więcej »

20 marca 2017 08:53 | Wiadomości

Wyniki Gminnego Strażackiego Turnieju Tenisa Stołowego

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie informuje o wynikach Gminnego Strażackiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie zorganizowanego dnia 19.03.2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Gołuchowie. Turniej rozegrano w...

czytaj więcej »

20 marca 2017 08:53 | Wiadomości

Wyniki Gminnego Strażackiego Turnieju Tenisa Stołowego

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie informuje o wynikach Gminnego Strażackiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie zorganizowanego dnia 19.03.2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Gołuchowie. Turniej rozegrano w...

czytaj więcej »

17 marca 2017 09:02 | Wiadomości

XXVI Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 30.03.2017r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: - przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P...

czytaj więcej »

16 marca 2017 15:18 | Wiadomości

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.). Informujemy o trwających w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowanego...

czytaj więcej »

16 marca 2017 15:17 | Wiadomości

Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie oraz Samorząd Gminy Gołuchów zapraszają na Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 19 marca niedziela o godzinie 10:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Gołuchowie przy ul. Czartoryskich 53. W turnieju udział wezmą...

czytaj więcej »

16 marca 2017 15:04 | Wiadomości

Eliminacje Gminne OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu...

czytaj więcej »

15 marca 2017 12:45 | Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) z wołuję na dzień 16.03.2017r. /czwartek/ o godz. 12:00 w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie NADZWYCZAJNĄ XXV SESJĘ RADY GMINY GOŁUCHÓW. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2....

czytaj więcej »