Wiadomości

22 września 2010 09:04 | Wiadomości

XXXV SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW Sesja odbędzie się w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie w dniu 31.08.2010 o godz. 11:00.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenia porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Zgłaszanie interpelacji radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: - zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2010 rok, - zaciągnięcia długoterminowego kredytu na...

czytaj więcej »

13 września 2010 00:00 | Wiadomości

GOŁUCHÓW UHONOROWANY WYRÓŻNIENIEM SPORTOWA GMINA

Wyróżnienie "Sportowa Gmina" to już kolejny laur jaki przyznano Gminie Gołuchów w zakresie aktywizacji sportowej w ostatnich latach. Tytuł nadawany jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji...

czytaj więcej »

12 września 2010 00:00 | Wiadomości

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

LGD Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. operacji, które odpowiadają...

czytaj więcej »

11 września 2010 00:00 | Wiadomości

XII DNI OGRODNIKA

czytaj więcej »

01 września 2010 00:00 | Wiadomości

GMINNE BIURO SPISOWE W GOŁUCHOWIE INFORMACJA

W związku z rozpoczynającym się Powszechnym Spisem Rolnym 2010 Gminne Biuro Spisowe w Gołuchowie informuje, że w dniach od 1 września do 31 października 2010r. w godzinach pracy Urzędu oraz w godzinach popołudniowych do godziny 20.00 pełniony będzie dyżur telefoniczny: tel. 797 201 337, 604...

czytaj więcej »