Wiadomości

28 lutego 2019 12:55 | Wiadomości

Młodzież Zapobiega Pożarom

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu...

czytaj więcej »

27 lutego 2019 13:52 | Wiadomości

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 07.03.2019 r. /czwartek/, o godz. 9:00 w sali nr 13 Urzędu Gminy w Gołuchowie

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia. 4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. 5. Ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. 6. Zgłaszanie interpelacji. 7....

czytaj więcej »

27 lutego 2019 08:22 | Wiadomości

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści, którzy w 2018 r. pracowali zawodowo, powinni do 28 lutego br. powiadomić...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 08:02 | Wiadomości

Projekt e-akta.

Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o bezpłatną publikację na stronie internetowej Urzędu załączonego banneru informacyjnego dotyczącego projektu e-akta. Czego dotyczy projekt e-akta: od 1 stycznia 2019 r., obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych...

czytaj więcej »

18 lutego 2019 15:40 | Wiadomości

18-24 lutego tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem...

czytaj więcej »

15 lutego 2019 15:23 | Wiadomości

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł. wstrzymanych świadczeń chorobowych, to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 195 mln zł. Zgodnie z...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 15:40 | Wiadomości

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Zapraszamy na Koncert z okazji Dnia Kobiet. 3 marca 2019 r., godz. 17:30, w Sali OSP w Gołuchowie wystąpi zespół Prima Vista Live Band oraz Amatorski Zespół Teatralny działający przy Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w GCK „ZAMEK”...

czytaj więcej »

12 lutego 2019 07:57 | Wiadomości

Umowa na modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw” podpisana.

W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście podpisano umowę na „Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”...

czytaj więcej »

07 lutego 2019 09:52 | Wiadomości

Odeszła p. Danuta Marek – wieloletnia kustosz zamku w Gołuchowie i radna gminy Gołuchów.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do wieczności p. Danuty Marek – wieloletniej kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu, oddział w Gołuchowie, jak również radnej gminy Gołuchów w latach 1998-2002 oraz 2006-2010. Rada Gminy Gołuchów, w dniu 28.12.2018 r....

czytaj więcej »

06 lutego 2019 14:11 | Wiadomości

Zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

czytaj więcej »