Wiadomości

20 lutego 2020 14:41 | Wiadomości

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo, w ramach konsultacji społecznych zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Muzeum Zamek w Głuchowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zebrane wyniki pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału...

czytaj więcej »

17 lutego 2020 16:11 | Wiadomości

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców!!!

Zapraszamy mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: wielkopolskieg

czytaj więcej »

11 lutego 2020 14:13 | Wiadomości

XIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 19.02.2020r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Sprawdzenie obecności radnych w systemie do głosowania. 3. Ustalenie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie...

czytaj więcej »

06 lutego 2020 08:45 | Wiadomości

Promesy wręczone! Programy społeczne podsumowane!

W dniu 3 lutego br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zainaugurowała pierwszą regionalną konferencję podsumowującą rządowe programy społeczne. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył także wojewoda Łukasz...

czytaj więcej »

03 lutego 2020 09:27 | Wiadomości

„Ferie z Kulturą” dla dzieci z terenu gminy Gołuchów.

Z propozycji zagospodarowania czasu wolnego podczas zimowych ferii skorzystało ponad 30. dzieci z terenu gminy Gołuchów. Przygotowano dla nich zajęcia i aktywności integracyjne, artystyczne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne. Dzieci wzięły udział w warsztatach tworzenia...

czytaj więcej »