Wiadomości

28 września 2020 16:26 | Wiadomości

Apel Wójta Gminy Gołuchów o wykaszanie traw i chwastów na terenie gminy !!!

Szanowni Państwo, zwracam się z apelem do właścicieli, zarządców, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców i posiadaczy gruntów na terenie naszej Gminy o wykaszanie traw i niszczenie chwastów na swoich nieruchomościach. Stwarzają one zagrożenie pożarowe dla...

czytaj więcej »

28 września 2020 10:17 | Wiadomości

Jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Tursku

19 września 2020r., w sobotę, na placu przy Sali Wiejskiej w Tursku odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Tursku. Uświetniła je obecność zaproszonych gości – wójta gminy, Gołuchów, Marka Zdunka, sołtysa wsi Tursko, a zarazem radnego powiatowego,...

czytaj więcej »

25 września 2020 10:27 | Wiadomości

Informacja o pojemnikach brązowych przeznaczonych do zbierania odpadów biodegradowalnych

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu jest w trakcie przekazywania mieszkańcom gminy Gołuchów pojemników oznaczonych kolorem brązowym do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Brązowe pojemniki będą...

czytaj więcej »

25 września 2020 08:08 | Wiadomości

Nasz żłobek już pięknieje!

W związku z podjęciem decyzji o utworzeniu żłobka w Gołuchowie, trwają prace budowlane, dostosowujące lokal przyszłego żłobka do potrzeb i wymogów instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Gmina Gołuchów również ogłosiła przetarg na dostawę wyposażenia...

czytaj więcej »

24 września 2020 12:32 | Wiadomości

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów przyznane

Już po raz czwarty Wójt Gminy Gołuchów przyznał stypendia uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy. Stypendia przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gołuchów, którzy podjęli naukę w szkole ponadpodstawowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły...

czytaj więcej »

23 września 2020 14:12 | Wiadomości

Konkurs plastyczny "Nasze gospodarstwo rolne"

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkola z gmin wiejskich oraz terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie plastycznym "Nasze gospodarstwo rolne". Konkurs polega na wykonaniu przestrzennej makiety gospodarstwa rolnego w dowolnym formacie...

czytaj więcej »

23 września 2020 12:13 | Wiadomości

Uczysz się i masz rentę rodzinną, powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia. Renta rodzinna przysługuje...

czytaj więcej »

23 września 2020 11:53 | Wiadomości

Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

2020, poza miejscem stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy) i trwa od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Plik ze zdjęciem, w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB, należy wysłać na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl do 30 września, 31 października i 30 listopada...

czytaj więcej »

23 września 2020 10:57 | Wiadomości

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gołuchów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony...

czytaj więcej »

22 września 2020 15:20 | Wiadomości

Afrykański pomór świń na terenie powiatu kaliskiego i pleszewskiego

Informuję, iż w dniu 21 września 2020 r., Wojewoda Wielkopolski wydał Rozporządzenie nr 26/20 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kaliskiego i pleszewskiego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy Rozporządzenia, które należy stosować na terenie...

czytaj więcej »